AUTOMATION

Norra Stockholm. Uppsala län och angränsande kommuner.

Automation

Vilka automationspotentialer har du i din verksamhet?

Vi arbetar med att automatisera och digitalisera exempelvis maskiner i fabriker och industrilokaler. Det innebär att vi programmerar en mjukvara i maskinerna. Dessa datorprogram tar därmed över de regelbundna arbetsuppgifter som en fysisk person tidigare gjort. Genom att göra detta effektiviserar man processen och har därmed tid att jobba med andra arbetsuppgifter i verksamheten. 

Lönsam automation

Varje automationsfall är unikt. Förutsättningar i form av detaljutformning, krav på takttider och volymer varierar från fall till fall. Vi har både förmågan och erfarenheten av att ta fram lösningar som består av antingen specialbyggda maskiner eller robotapplikationer – och ibland en kombination av dem.
Vi tittar på olika alternativ innan vi bestämmer väg. Sammantaget skapar det en lönsam automation för dig som kund!  

Kunders omdömen

Vi värderar våra kunders upplevelser och åsikter. Hör gärna av dig med din erfarenhet av våra tjänster så att vi kan förbättra dem.