Reparation
service & underhåll

Norra Stockholm. Uppsala län och angränsande kommuner.

Reparation

Service & underhåll

Vi reparerar och underhåller befintliga elinstallationer. Genom ett aktivt service- och underhållsarbete minskar riskerna för framtida el problem. Vi bedömer och säkerställer alltid om en reparation krävs annars behövs en rivning av befintlig installation. Efter rivning gör vi en nyinstallation med helt nya eldragningar. Våra elektriker/tekniker har mycket bred kompetens och levererar alltid säkra samt välutförda arbeten med god kvalité. 

Elektriker

Våra jour elektriker arbetar i norra Stockholm, Uppsala län och angränsade kommuner. Kontakta oss när du behöver en akut elektriker med omnejd, vi svarar snabbt och löser dina problem!

Kunders omdömen

Vi värderar våra kunders upplevelser och åsikter. Hör gärna av dig med din erfarenhet av våra tjänster så att vi kan förbättra dem.